Yiyecek İçecek Müdürü Görevleri

Yiyecek içecek müdürü ( İng. F&B Manager veya Food&Beverage Manager olarak da rastlayabilirsiniz ) yeme-içme alanında faaliyet gösteren otel, restaurant, kafe gibi işletmelerde yönetim ve organizasyonu sağlayan yöneticilerdir.

Yiyecek ve içecek müdürleri daha çok büyük otellerin restaurant bölümlerinde veya büyük ölçekli restaurantlarda çalışma imkânı bulurlar. Yine bu yöneticiler göreceli olarak büyük işletmelerde üst düzey yönetici olduklarından genellikle alanlarında tecrübeli ve orta yaş grubundaki kişilerdir.

Yiyecek ve İçecek Müdürü Görev ve Sorumlulukları

 • İşletmelerde verimliliği arttırmak
 • Gerekli personel alımlarını gerçekleştirmek, takibini yapmak
 • İşletmenin/Sorumlu oldukları departmanın finansal analizini yapmak ve periyodik olarak ( Aylık, 3 Aylık, Yıllık gibi  ) hedefleri belirlemek
 • İşletme hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolünü yapmak, ilgili hedefleri dönemsel olarak yeniden gözden geçirmek
 • Hammadde alımlarının takibini yapmak, periyodik olarak hammadde maliyetleri incelemek gerekli olması halinde maliyetleri minimum seviyeye getirmek için yeni tedarikçiler edinmek
 • İşletmenin kalite politikalarını belirlemek, kontrolünü ve takibini yapmak
 • İşletme büyüklüğüne göre kendisine bağlı olan departmanların bütçelerini oluşturmak
 • İşletmenin devamlılığını sağlayabilmesi için gerekli yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü gerçekleştirmek
 • Yiyecek ve içecek bölümünde gerekli hijyen standartlarının oluşturulmasını ve bunların takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Müşteri memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik ilgili önlemleri almak, müşteri memnuniyetini maksimize etmek
 • Özellikle otellerde diğer bölüm departmanları ile iletişim halinde olarak, işletme hedeflerinin ve politikalarının oluşturulmasında ve takibinde etkin rol almak

Neden Yiyecek ve İçecek Müdürüne İhtiyaç Duyuluyor?

Restaurant müdürü ile benzer görev tanımlarına ve sorumluluklarına sahipken yiyecek ve içecek müdürüne ihtiyaç duyulmasının en temel sebebi departman yöneticisinin, işletmenin diğer departman yöneticileri ile iletişim halinde olmasıdır. Özellikle otellerde restaurant hizmeti veren işletmelerde, departmanlar arası iletişim ve koordinasyon işletme hedeflerine ulaşmada büyük önem arz ettiğinden bu pozisyona olan ihtiyaç daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yiyecek içecek müdürü görev tanımı elbette çalıştığı işletmeye göre farklılık gösterebilse de hemen hemen her işletmede yukarıda saydıklarımıza yakın sorumluk ve görevleri yerine getirmektedir.

Servis departmanlarında en üst düzey yönetici olarak çalışan bu yöneticilerin eğitim seviyesi genellikle yüksektir. Genellikle turizm alanında faaliyet gösteren otellerin servis departmanlarında çalışma imkânı bulan yiyecek içecek müdürleri,  bir veya birden fazla yabancı dil bilmektedir.

Servis departmanı yönetiminde çok önemli bir pozisyonda olan yiyecek ve içecek müdürleri hakkındaki bu yazı ile ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Vinclo ile Keşfet.